Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Město a urbanismus

Města jsou prostorem, kde se lidé setkávají, ať jde o výměnu názorů, obchod, nebo prostě jen kvůli relaxaci a zábavě. Městská veřejná scéna - ulice, náměstí a parky - je pro tyto aktivity jevištěm i katalyzátorem. Architekt pro navrhování veřejného prostoru má hluboké porozumění. Používá veřejnou sféru a nabízí nástroje, které my samotní potřebujeme ke zlepšení kvality veřejných prostor, kvality našeho života ve městech. Z důvodu navyšování hustoty musí řešení počítat s rozšířením možností veřejného prostranství.

Základem každého města je ulice, pěší cesta, náměstí a park. Vytvářejí strukturu, která umožňuje, aby města ožila. Poskytují prostor a podporují různé činnosti. Město pro lidi, s pečlivě navrženými ulicemi, náměstími a parky, působí radost jak svým návštěvníkům, tak těm, kteří tam denně žijí, pracují nebo si hrají. Dobře navržené okolí člověka inspiruje, zatímco špatně navržená města své občany tyranizují.

Napište mi