Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Veřejné stavby

Architektura prostřednictvím veřejných staveb je všude kolem nás. Je spojená s každodenností, což znamená, že hluboce, ale na první pohled neznatelně, ovlivňuje naše životy. Například ve chvíli, kdy vejdeme do nějaké budovy, nebo ve způsobu, jakým se v ní pohybujeme, v nás vyvolává silné vzpomínky, pocity, myšlenky a asociace. Stavba domů a měst je, jako málokterá technická disciplína, svázaná s osobním příběhem svých tvůrců i specifickými podmínkami místa a doby svého vzniku.

Poselstvím architektury ve vazbě na veřejné budovy je apelovat na lidský rozměr městského prostoru. Měřítkem kvality architektury se opět stává člověk, ne automobil, jak tomu bylo v minulém století. Od jisté doby se architekturou obyčejně rozumí jen domy, které se tak stávají jen solitéry bez vzájemného vztahu k ostatním. Architekt u veřejných budov vnímá celistvost a upozorňuje nás, že i prostory uvnitř budovy jsou architekturou, kterou k životu potřebujeme.

Napište mi