Milovice - Hledání města

O projektu

Milovice tvoří srostlice několika charakterově rozdílných čtvrtí. Spojeny jsou centrální komunikací, která však slouží především automobilové a autobusové dopravě.

Zajišťuje krátkou dostupnost hlavního města a s unikátní okolní krajinou spojuje město pás lesního porostu. Rekreační význam skrývá také okolí potoka Mlynařice. Tyto čtyři elementy tvoří charakteristické linie města.

Význam a rozšíření využití těchto linií přispěje k charakteru jednotlivých čtvrtí a vnímání Milovic jako jednotného celku.Protože propojuje všechny čtvrtě, řeší projekt především centrální městskou osu.